Jak probíhá léčba párů s poruchou plodnosti v návaznosti

na centrum asistované reprodukce (AR)?

 

V naší poradně probíhá úvodní pohovor s párem, stejně jako další sezení i léčba jako v centru AR. Výhodou je komorní prostředí, relativní dostatek času na řešení problému. Během celé doby léčby se setkáváte s jedním lékařem a sestřičkou. Pouze k vlastním výkonům spojených s AR se pár dostaví do centra (Pronatal Praha, Pronatal NORD v Teplicích nebo Pronatal Spa v Karlových Varech). V centru je předem objednaný daný výkon (IVF, intrauterinní inseminace, odběr oocytů, vyšetření ejakulátu, transf erembryí, kryoembryotransfer) veškerá doprovodná léčba, stimulace, ultrazvuky, konzultace, plánování probíhá v našich poradnách v Kadani, v Chomutově nebo v Mostě.

Pár se k nám může objednat na základě doporučení svého gynekologa nebo může přijít bez doporučení. Stačí jen zavolat a objednat se na určitý termín. Vhodné je se zamyslet nad nemožností počít po jednom roce, v některých případech i po dvou letech snažení se o miminko. Čím dříve se k nám pár objedná, tím úspěšnější v léčbě budeme.

Po úvodním pohovoru následují běžná vyšetření páru , vyšetření krve - hormonální hladiny, vyšetření štítné žlázy, gynekologické vyšetření + ultrazvuk, měření ovariální rezervy, spermiogram partnera. Pokud je indikace k genetickému , imunologickému vyšetření, psychologické konzultaci nebo léčbě nebo cvičení dle Mojžíšové a rehabilitaci, nebo lázně - vše je možné zařídit.

Po dovyšetření páru se rozhodne po dohodě s oběma partnery o postupu, kterým začneme pár léčit. Léčba ženy spočívá ve stimulaci vaječníků, pomocí antiestrogenů v první řadě, dále hMG/močových gonadotropinů, recFSH – rekombinantních  gonadotropinů. Pro každou ženu je tedy stimulační léčba jiná, záleží na věku, ovariální rezervě, příčině neplodnosti… Dále doporučujeme zdravý životní styl, nekouřit, ev. pravidelné cvičení.

U mužů úprava životosprávy hodně ovlivní kvalitu spermií, všeobecně se snižuje procento zdravých motilních spermií na jeden mililitr ejakulátu, jeto celosvětový trend a 50% párů přichází právě s andrologickou příčinou poruchy plodnosti.

V neposlední řadě u indikovaných párů doporučíme léčbu pomocí darovaných gamet (spermií a vajíček).

Jestli tedy začneme léčit pár antiestrogeny (tabletky, po kterých dochází k ovulaci - ale jen v indikovaných případech, nebo rovnou páru doporučíme léčbu pomocí IVF, to je vždy individuální.

Ročně k nám do poradny přichází asi 150 nových párů k léčbě poruchy plodnosti, ať už s doporučením nebo bez něj. 90% párů od nás odchází „vyléčených“, průměrná doba léčby je asi 2 roky.  Ročně připravíme asi 100 párů (některé i 2-3x) k odběru vajíček a transferu embryí. Tedy asi 70% párů z celkového počtu léčených jsou léčeni pomocí IVF, což je nejúčinnější metoda léčby poruch plodnosti.

Úspěšnost je kolem 45-55% klinických gravidit. Z celkového počtu klinických gravidit je asi 30% dvojčat. V dnešní době, kdy přichází k léčbě páry, které již jedno nebo dvě děti mají a chtějí dopomoci k dalšímu, ale nechtějí dvojčata, dále páry, které si ze sociálních důvodů nemohou dvojčata dovolit - jim je možné vyhovět. V současné době v některých případech můžeme doporučit transfer pouze jednoho embrya, aniž by klesla úspěšnost u toho daného páru. Asi 30 páru (některé až 2-3x za rok) připravíme k intrauterinní inseminaci po předchozí stimulační léčbě ženy. Zde je úspěšnost asi kolem 20% klinických gravidit (zcela vyjímečně dvojčata). Asi 10% párů volí sledování a spontánní způsob koncepce, podporu přírodními preparáty. V této skupině je úspěšnost kolem 5-10% klinických gravidit.

Zvláštní skupinou jsou páry, které potřebují nebo jsou indikováni k léčbě pomocí darovaných oocytů nebo spermií. Díky vlastnímu registru dárkyň jsme schopni čekatelky na darované oocyty uspokojit velmi včasně a díky spolupráci s centry AR i koordinaci cyklu dárkyně a příjemkyně i transfer čerstvých embryí. Díky spermabance v centrech AR s kterými spolupracujeme, uspokojíme čekatele na darované spermie. Pomocí darovaných oocytů je léčba velmi úspěšná a uspokojivá, zvlášť u věkové skupiny pacientek nad 40 let věku, která tvoří asi 20% celé klientely.

Vedoucí lékařkou poraden pro poruchy plodnosti je MUDr. Ilona Spudichová, která je atestovaná v oboru gynekologie –porodnictví a v oboru reprodukční medicíny. Vzdělání odpovídá vzdělání lékaře centra asistované reprodukce.

MUDr. Ilona Spudichová má klinické dny na gynekologicko – porodnickém oddělení v nemocnici v Chomutově a v centru Asistováné reprodukce Pronatal Nord. Aktivně se účastní odborných seminářů na téma asistované reprodukce.

 

 

 

 

Dárkyně oocytů

 

Dárcovství oocytů je v ČR zcela legální, ošetřená zákonem.Dárkyní se může stát žena od 18ti  do 35 let věku, musí projít genetickým vyšetřením, mít negativní sexuálně přenosné choroby (HIV, syfylis, HbsAg, BWR,HCV a chlamydie). Vítané je středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, ale není to zákonná norma. Nutné je mít jedno své zdravé dítě.

I o léčbu dárkyně se postaráme v naší ordinaci od začátku až do konce. K odběru oocytů je objednána do centra AR, výkon trvá asi 10 min v CA.

Dárkyni poté náleží náhrada za ušlý zisk, která se pohybuje od pěti do dvaceti tisíc Kč dle centra AR. Žena může darovat oocyty opakovaně, třeba i třikrát do roka.

Pokud máte zájem stát se dárkyní oocytů zavolejte do ordinace. K objednání není potřeba žádné doporučení.

 

 

Dárci spermií

Jsou muži od 18ti do 40ti let věku. Dárci postoupí genetickém a urologickém vyšetřením. Jeli v pořádku spermiogram a negativní sexuálně přenosné choroby, poté dárci, který má maturitu náleží odměna 1000 Kč za jeden vzorek.

 

 

4 D ultrazvukový záznam

Na vlastní žádost těhotné provedeme 4D záznam na DVD + foto. Objednání a další informace na tel. 474 331 086. Délka záznamu je min 30 minut. Cena za nahrávku včetně fotografii je 1000 Kč.

 

Předporodní kurzy

 

V upravených prostorech gynekologické ordinace v Kadani, Kpt. Jaroše 609 jsou pořádány pod vedením porodní asistentky kurzy pro těhotné. Objednání a další informace na tel. 474 331 086. Cena kurzu je 750 Kč. V ceně kurzu je doprovod partnera. Některé zdravotní pojišťovny na kurzy přispívají.